Strona główna

Zastanawiałeś się kiedyś, jak to możliwe, że osoby bogate, o wysokiej pozycji społecznej bywają nieszczęśliwe, podczas gdy biedne potrafią czuć się spełnione? Wszystko dlatego, że szczęście nie zależy od statusu majątkowego, społecznego, nawet nie od drugiego człowieka. Szczęście – rozumiane jako spełnianie się w życiu – tkwi wewnątrz każdego człowieka i to tylko od nas samych zależy, czy uda się je odkryć.

Odkrywanie szczęścia nie jest proste. Często szukamy go, podążając niewłaściwymi drogami, które prowadzą do „chorób” duszy. To właśnie one pod postacią problemów osobistych, lęków czy zaburzeń emocjonalnych sprawiają, że człowiek może mieć problemy z czerpaniem satysfakcji ze swojego życia. Psychoterapia to profesjonalna pomoc, mająca na celu rozwiązywanie tych problemów.

Psychoterapia to termin stworzony z dwóch greckich słów: Psyche (dusza) i Therapein (leczyć). Ma ona na celu wskazywanie odpowiednich metod radzenia sobie z samym sobą. Leczenie duszy to dłuższa terapia, składająca się nierzadko z wielu spotkań, na których dochodzi do głębokich refleksji. To czas i miejsce, w którym pacjent znajduje zrozumienie dla swojego cierpienia i problemów, które innym tak często wydają się błahe. Te „choroby duszy” na mocy psychoterapii stają się systematycznie leczone poprzez odnajdywanie i niwelowanie ich przyczyn, które zwykle są zakorzenione głęboko w człowieku.

Skuteczność psychoterapii wymaga zmian, zwłaszcza na polu schematów myślowych. Skuteczność terapii przejawia się nie tylko wewnętrznymi zmianami dokonującymi się w pacjencie, ale też poprawą stanu zdrowia, lepszymi relacjami z ludźmi oraz sukcesami zawodowymi.